Actualitate Social

O ȘANSĂ PENTRU FIECARE COPIL

Începând cu 1 martie, AO ,,Sprijin și speranță” de pe lângă Centrul ,,Casa pentru toți” din municipiul Ungheni, implementează un nou proiect cu genericul ,,Părinți implicați – șanse a fi buni părinți”. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare a părinților, care au la îngrijire copii cu nevoi speciale în vârstă de până la 7 ani, în programele de dezvoltare a abilităților de îngrijire, dezvoltare, educație și promovare a acestora.

MARIA CALCHEI DIRECTOAREA CENTRULUI DE ZI ,,CASA PENTRU TOȚI”: Ce înseamnă să fim buni părinți? Credem că a fi buni părinți în fața unui copil, acesta trebuie să vadă cum se iubesc doi părinți. Dacă acești doi părinți se iubesc și în familie este armonie putem să-i vorbim foarte puțin copilul despre iubire, că aceasta el o s-o vadă. El va culege din rodul acesta, din acest copac împreunat va culege ce vede el mai bun în viață în familia sa.

La activitatea de lansare a proiectului s-a menționat despre obiectivele propuse care presupun cunoașterea dificultăților cu care se confruntă părinții copiilor cu dizabilități în primii 7 ani de viață și modalitățile de prevenire și depășire a lor.

LUDMILA GUZUN PREȘEDINTELE RAIONULUI: Acest proiect are niște obiective foarte bine stipulate, ceea ce ține de identificarea problemelor cu care se confruntă categoria respectivă de cetățeni, acordarea unui sprijin părinților, pentru că părinții la fel trebuie să cunoască că în această situație mai complicată de educație, de creștere a copiilor nu sunt singuri, dar sunt cei care le acordă acest sprijin.

EDUARD BALAN VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI: În cadrul acestui proiect deja implicăm și părinții, fiindcă știm foarte bine că un părinte informat este și înarmat, care are posibilitatea de a-i oferi copilului cele necesare pentru a se dezvolta într-un mediu mai bun.

Pentru a obține rezultatele scontate în implementarea acestui proiect, atât cei din sectorul neguvernamental, cât și cei din domeniul educației și asistenței sociale își propun o colaborare strânsă în rezolvarea problemelor abordate.

IULIA PANCU ȘEFA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT UNGHENI: Prin acest proiect o să ni se scoată în evidență unele aspecte, poate care până la această etapă nu le-am cunoscut. Probabil că aceste familii trebuie să fie ulterior modele și istorii de succes, pentru că oricare proiect când se derulează se folosesc toate instrumentele ca el să fie unul de succes.

TUDOR RĂDEANU ȘEF DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ: Ne bucurăm că dumneavoastră ați găsit acea nișă pentru a simți nevoile părinților respectivi. Din informația noastră avem 450 de copii cu dizabilități și posibil că toți necesită acest suport. Reieșind din faptul că posibil vor fi și niște reorganizări în contextul că serviciile date, într-o formulă sau alta, vor trece la niște structuri raionale, ne vom gândi cum să extindem aceste servicii.

În cadrul proiectului vor fi identificate 30 de familii din raion care au la îngrijire copii cu dizabilități, accentul va fi pus pe acele familii care n-au beneficiat de servicii sociale specializate. În acest scop se propun a fi organizate diferite activități de instruire și consiliere pentru copii și părinți.

MARIA CALCHEI DIRECTOAREA CENTRULUI DE ZI ,,CASA PENTRU TOȚI”: Cum vedem noi ludoteca pentru copil și familie? Va fi într-adevăr ca o școală, unde ne vom învăța noi de la părinți, pentru părinți. O să punem în evidență cele mai bune experiențe. Vedem această ludotecă începând de la cărți și materiale didactice, începând de la cea mai mică vârstă.

STELA FLOREAC PĂRINTE: Eu cred că acest proiect este binevenit pentru societate în special pentru părinții care au copii cu anumite probleme. Sunt unele sate, cum a spus doamna Calchei, că nu sunt grădinițe, nu este această educație și eu cred că cel mai principal este părintele în educația copilului.

ALINA BAȚALĂ PĂRINTE: Misiunea noastră este să ajutăm copiii să depășească toate obstacolele și toate greutățile pe care le întâlnesc în calea lor. Este în primul rând un exercițiu pentru noi, în calitate de părinți, să ne depășim limitele și este o oportunitate să ne perfecționăm și să devenim cea mai bună variantă a noastră ca părinți.

Acest proiect se desfășoară în cadrul programului ,,Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață” implementat de AO ,,Parteneriate pentru fiecare copil”. Proiectul în valoare totală 680.000 de euro este finanțat de UE.