Actualitate Social

INSTRUIRI LA CAPITOLUL ANTICORUPȚIE

Reprezentanții APL de nivelul 1, din raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași au participat la un seminar de instruire în cadrul proiectului ,,Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire”. Aceștia au fost instruiți de către colaboratorii CNA, experți în domeniul justiției și de către o reprezentantă a unui ONG din țară.

VITALIE MOISEI ȘEF DIRECȚIE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE CNA:

Vreau să mulțumesc în primul rând programului CLEP pentru că ne oferă posibilitatea aceasta de a fi în fața dumneavoastră. Am identificat că sunt multe întrebări care necesită a fi discutate, necesită a fi aduse la cunoștință, iar aceasta ne oferă încă odată posibilitatea să venim cu răspunsuri acolo unde apar în cadrul activității. Astăzi eu vă voi vorbi despre legea integrității, care și-a pus drept scop cultivarea integrității în loc de corupție, este un lucru în premieră. În lege sunt stipulate clar măsurile care trebuie întreprinse în entitate, care ar aduce la un climat de integritate.

Din acest considerent am decis să oferim suport financiar și să investim în instruiri la nivel local. Anume în așa fel faceți ca contribuția noastră financiară să conteze, să aibă o valoare.

VITALIE MOISEI ȘEF DIRECȚIE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE CNA:

Nu de multe ori autoritățile locale beneficiază de niște cursuri și ne-am dat bine seama că dacă unii din angajații autorităților locale sânt mai rar trimiși la asemenea cursuri ar fi cazul să venim noi la ei.

Funcționarii publici au fost informați la compartimentele: angajare și promovare în APL în bază de merit și integritate, angajare prin concurs a persoanelor integre și profesioniste, neadmiterea favoritismului, a conflictelor de interese.

VITALIE MOISEI ȘEF DIRECȚIE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE CNA:

Trebuie să o pornim de la măsurile care necesită a fi întreprinse în instituții care ar sta la baza unui climat de integritate într-o instituție. Evident că integritatea instituțională este formată din comportamentul și integritatea fiecărui angajat în parte. Acum pentru toți din dumneavoastră este cunoscut că la angajarea în sectorul public se solicită de la CNA cazierul de integritate. Două criterii de bază care trebuie să fie la angajarea în sectorul public: primul criteriu trebuie să fie integritatea persoanelor care trebuie să fie numite în funcție, și doi trebuie să fie profesionalismul.

Reieșind din situația când cadrele sânt insuficiente la angajarea în sectorul public, angajate sunt persoane mai puțin versate în domeniu, în special în sectorul rural. Din lipsa cunoștințelor juridice la capitolul anticorupție angajații în cauză comit unele abateri în acest aspect.

ALEXEI GHEBOS SECRETAR INTERIMAR PRIMĂRIA PETREȘTI: Se întâmplă multe situații pe care noi nu știm să le gestionăm. Fluxul de cadre e mare din cauza că salariile sunt mici și nu dovedim pur și simplu să instruim oamenii. Am citit un sondaj că în cadrul republicii sunt 17.000 de locuri vacante în APL, pur și simplu oamenii nu dovedesc să se instruiască. Chiar la noi în cadrul primăriei Petrești din 5 posturi de funcționari, 2 sunt vacante.

VITALIE MOISEI ȘEF DIRECȚIE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE CNA: Cred că obligația față de dumneavoastră este ca să fie informate persoanele, ca să le oferiți acel suport, să le oferiți toată susținerea colegilor pentru că sânt multe întrebări acolo.

ALEXEI GHEBOS SECRETAR INTERIMAR PRIMĂRIA PETREȘTI: Lumea îi deprinsă. Ei vin cu răspunsurile lor de acasă și dacă nu obțin ce vor de la primărie, încep a căuta metode diferite care să ocolească legea, sau să stimuleze lucrătorul cela.

Funcționarilor publici din cele 3 raioane, le-a fost adusă la cunoștință Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, Structura – Tip a Planului Anticorupție Local pentru anii 2018-2020 și Mecanismul de Monitorizare și Raportare privind Planul Local Anticorupție pentru aceeași perioadă.

GALINA BOSTAN EXPERTĂ NAȚIONALĂ, CONSILIUL EUROPEI: Acum 10-15 ani în urmă noi practic nu aveam strategii, nu aveam politici, nimic, la noi nu era clar unde ne îndreptăm, cum ne îndreptăm, ce avem de gând să facem. În schimb acum avem o abundență de strategii, la noi este o problemă, problema nu se rezolvă, dar strategii se adoptă. Unica modalitate de reacție a statului la anumite situații sânt legile și politicile. În general întotdeauna statul reacționează după ce anumite fenomene se produc.

GHEORGHE COLȚIȘOR PRIMAR COMUNA TEȘCURENI: Cred că pentru localitatea, pentru primăria noastră va fi un beneficiu, că tot timpul ne vom ține de plan, nu vor fi acte de corupție, pentru că corupția este cel mai mare rău care ne aduce la sărăcie.

De menționat că instruirile funcționarilor publici în cadrul proiectului ,,Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire” susținut de programul CLEP cu suportul financiar al Consiliului Europei se vor desfășura în 6 raioane ale țării.