Cultura Social

HOLOCAUSTUL – CICATRICEA ISTORIEI

O expoziție cu fotografii și documente istorice ce vizează viața și activitatea evreilor din RM în diferite perioade, a fost inaugurată de curând în incinta bibliotecii publice ,,Dimitrie Cantemir”. Timp de două săptămâni, vizitatorii se vor putea informa din lucrările expuse aici.

IRINA ȘIHOVA COORDONATOARE ASOCIAȚIA ,,CENTROPA MOLDOVA”: Această expoziție noi am făcut-o noi de comun Organizația Internațională Centropa, care este institutul de studiere a istoriei evreiești din secolul XX. Pentru noi este important că aceasta este dedicată istoriei noastre evreiești. Aceasta este istoria noastră comună, expusă în baza trăirilor familiilor evreiești. Aici sunt prezentate acele materiale, în baza cărora se poate studia istoria costumului nostru, istoria etnică, istoria Moldovei și a Europei în întregime, din secolul XX.

În discursul lor, organizatorii expoziției au ținut să menționeze că au depus o muncă enormă pentru a colecta materiale și documente istorice din prima sursă, discutând cu membrii familiilor de evrei din Chișinău și din alte localități ale țării. Aceștia le-au povestit istoriile lor de viață și momentele tragice prin care au avut de trecut în perioada holocaustului.

IRINA ȘIHOVA COORDONATOARE ASOCIAȚIA ,,CENTROPA MOLDOVA”: Cu părere de rău, dar aceasta este o etapă importantă din istoria secolului XX, așa ceva nu poate fi ocolit sau depășit, aceasta este o groaznică tragedie pentru civilizație în ansamblu, deoarece tot ce s-a întâmplat a fost o nimicire intenționată, focusată pe poporul evreu, ceea ce în consecință a traumatizat întreaga Europa.

VERONICA POIA SPECIALISTĂ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT: Istoria se studiază și din fotografii, dar în momentul când s-au încălcat cele mai elementare drepturi și anume dreptul la viață, pentru simplu fapt că te-ai născut evreu sau rom. Au suferit 6 milioane de oameni, au murit, dar câți oameni s-au ascuns, au fugit, au stat cu frica în oase în permanență, și-au schimbat numele de familie.

Potrivit membrilor Asociației Centropa din Moldova, familiile de evrei au populat mai multe localități din țară. Un număr considerabil de evrei au locuit în Ungheni și Sculeni, care au avut diferite profesii și preocupări.

IRINA ȘIHOVA COORDONATOARE ASOCIAȚIA ,,CENTROPA MOLDOVA”: La începutul secolului XX, în Ungheni aproximativ 70% sau mai mult din cetățeni o constituiau evreii, în Rezina mai mult de jumătate. În ansamblu oricare oraș sau orășel mai mare sau mai mic, practic 40% din populație era alcătuită din evrei. În Sculeni a fost așa-numita Ograda Rabinului Sculenean, de aceea acesta a devenit un centru religios important pentru evrei și s-a păstrat și cimitirul evreiesc.

MARIA CUJBĂ VIZITATOARE: Aici am cunoscut câteva familii de evrei și niciodată n-am avut așa sentimente aparte pentru dânșii. Pentru mine sunt toți totuna. Se observa într-un fel, parcă erau toți mai deștepți, mai rafinați, mai concretizați pe axa lor, parcă știau ce vor.

Dacă cei maturi cunosc câte ceva din viața poporului evreu, pentru tânăra generație aceste lucruri sunt o descoperire. Vizitatorii expoziției, elevi din diferite instituții de învățământ ne-au relatat următoarele.

ION ȘIȘCOVSCHI ELEV SATUL VALEA MARE: Am aflat că evreii au trăit o groază în cel de al doilea război mondial, totul din cauza regimului fascist. Ei trăiau o mare nenorocire, au avut foarte mult de suferit, au fost pierdute multe vieți.

LOREDANA PÂRȚAC ELEVĂ SATUL VALEA MARE: Nu toți evreii au fost victime ale fascismului. Pe Zidul Plângerii este un monument din piatră cu pete roșii de sânge ce se aseamănă cu picături de sânge ale acestor persoane, tot aici este sculptată în piatră Steaua lui David, datată cu anul 1941.

VERONICA POIA SPECIALISTĂ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT: Chiar la Năpădeni a fost o familie, care a fost spânzurată în centru satului, tatăl și mama, iar copiii au fost salvați de populație, au fost ascunși, ca ulterior fata să devină și primar.

MARIA CUJBĂ VIZITATOARE: Nu înțeleg în genere de ce trebuie să distrugi o națiune sau un om, pentru ce? Asta-i omenește să trăiască toți bine, să trăiască toți în prietenie.

VERONICA POIA SPECIALISTĂ DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT: Aceasta este o exterminare rasială, care n-ar trebui să se repete, iar ca să nu se repete, toți trebuie să învețe această lecție.

Spre final, elevii au vizionat un film despre diferite situații tragice prin care a trecut poporul evreu și s-au informat reciproc despre tot ce ține de viața acestora de până la și după teroarea prin care le-a fost dat să treacă.