Social

AFGANISTAN – ECOU AL DURERII

An de an, la complexul memorial al eroilor căzuți în războiul din Afganistan își dau întâlnire combatanții din raionul Ungheni, pentru a-i comemora pe camarazii de arme căzuți în acel război. Pentru a le înveșnici memoria, un sobor de preoți au oficiat o slujbă de pomenire.
ȘTEFAN RÂMBU PREOT MĂNĂSTIREA SF.GHEORGHE: Să comemorăm prin ritualurile respective și să elogiem prin sincere cuvinte, bărbăția și vitejia, dacă nu martirică, cu siguranță eroică a ostașilor căzuți pe câmpul de luptă din Afganistan. Spunea foarte frumos marele scriitor și om de știință al Americii, Benjamin Franklin, că dacă pacea este cea mai bună și mai frumoasă realizare a omenirii, războiul este cel mai urât și mai dureros lucru.
Alături de veterani au venit să-i comemoreze pe cei decedați, oficialități, reprezentanți ai diferitor structuri din teritoriu, rude și locuitori ai municipiului și raionului Ungheni.
ALEXANDRU AMBROS PRIMAR MUNICIPIULUI UNGHENI:
Ne dăm întâlnire aici pentru a-i comemora pe cei mai buni feciori ai neamului, care atunci când țara i-a chemat, au răspuns și și-au făcut datoria până la capăt. Acum 30 de ani în urmă în Afganistan nu nimerea oricine, erau selectați, erau aleși, cei mai buni, cei mai îndrăzneți, cei mai conștienți feciori, tineri, care urmau să plece, să-și facă datoria acolo.


VASILE LUPU PREȘEDINTE „ASOCIAȚIA VETERANILOR DIN AFGANISTAN”: Este o durere pentru părinții care în acești 10 ani și-au pierdut feciorii departe de casă. Astăzi avem o stradă numită în cinstea eroul Boicu Alexandru. După revenirea noastră acasă cu toții am primit o foaie de parcurs, armata ne-a dat o școală pentru viață.
Despre războiul din Afganistan astăzi se vorbește în contradictoriu, el este numit și definit în mod diferit, un lucru este cert că ei rămân eroii acelui război. Din raionul Ungheni au căzut 10 ostași pe câmpul de luptă, iar despre acele timpuri de răstriște, cu durere în suflet își mai amintesc veteranii.
SERGIU FETELEU VETERAN: Ne aducem aminte de zilele petrecute acolo, un an și opt luni, șase luni a durat instruirea. Îmi aduc aminte de toți băieții, care au fost acolo cu mine, pe care i-am pierdut, am avut și de la mine din regimentul meu doi băieți.
TATIANA BRÎNZĂ LOCUITOARE A MUNICIPIULUI: Au plecat să lupte și mulți din ei nu s-au întors. E trist că au plecat de tineri și n-au dovedit să guste din viață.
SERGIU FETELEU VETERAN: Stau și îmi aduc aminte, a fost strașnic și momente foarte strașnice, atunci nu ne gândeam la aceasta, ne gândeam cum să supraviețuim și să rămânem în viață.
Alături de cei mai învârstă la memorial în acea zi a venit și un grup de elevi pentru a cunoaște eroii căzuți în acel război.
DORINA CAZACU ELEV L.T. „GHEORGHE ASACHI”: Noi am venit să-i comemorăm pe cei căzuți în Afganistan. Lor trebuie să le mulțumim pentru pâinea pe care o avem pe masă, căci anume ei ne-au aranjat tot ce avem astăzi noi. Este trist pentru că ei s-au jertfit pentru țara aceasta și anume pentru noi tînăra generație care creștem.