Actualitate Social

FENOMENUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN ATENȚIA UNGHENENILOR

Fenomenul schimbărilor climatice pe globul pămîntesc, din ultimii ani, ar trebui să pună în gardă populația întregii planete. Încălzirea globală,inundațiile sau eroziunea solului sunt doar cîțiva factori ce influențează procesul de schimbare climaterică. Municipiul Ungheni este printre primele localități din Republica Moldova care pune priorități pe această problemă. O dovadă a acestui fapt este că primăria Ungheni în parteneriat cu orașul Ioniskish din Lituania, au implimentat proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice”, proiect ce-și propune să crească capacitatea administrativă și nivelul de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Astfel, pe perioada lunilor septembrie,octombrie curent, la Ungheni au fost organizate mai multe mese rotunde,dezbateri publice și conferințe, unde s-a dorit implicarea cetățenilor în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Alexandru AMBROS, primar municipiul Ungheni: (Așezarea orașului Ungheni aici pe malul stîng al râului Prut generează niște situații de care trebuie să luăm atitudine foarte serioasă. Este vorba de inundații, noi avem zone ale orașului care sunt supuse riscului de inundații și avem zone pe malulu râului Prut care sunt supuse eroziunii solului. Situații de acest gen sunt reale să se întîmple la noi, de aceea pentru orașul Ungheni adaptarea și atenuarea la schimbările climatice este foarte actuală.)

Totodată, mai mulți profesori, din cadrul instituțiilor de învățămînt din Ungheni, au organizat ore educaționale, la care, împreună cu discipolii săi, au încercat să găsească soluții pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climaterice.

Maria SPÎNU, profesoară LT ‘’Gheorghe Asachi’’ Ungheni: (Copiii au pregit o serie de informații interesante,unde practic și teoretic s-au cunoscut cu aceste procese,au elaborat proiecte cu referință la reciclare, cu referință la unele invenții care ar preveni încălzirea globală,de exemplu elaborarea unei lămpi ecologice,ce ar putea fi amplasată în raza raionului Ungheni.)

Ludmila LUPUȘORU, profesoară LT ‘’Mihai Eminescu’’ Ungheni: (Avantajul acestui proiect este că copiii au trecut de la teorie la fapte concrete,deci copiii au fost strucuturați după nivel de vîrstă și la orele de diregenție care s-au organizat în cadrul acestui proiect, ei au propus niște soluții concrete,pe lîngă faptul că au aflat foarte multe lucruri noi, deci ei au propus soluții concrete și și le-au asumat pentru a le realiza ulterior.)

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice”, este finanțat din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare și Promovare a Democrației precum și de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.